TUNG&QUYEN - TRADITIONAL CEREMONY IN HCM

 

Lễ ăn hỏi của cô Quyên Sài Gòn & chú Tùng Hà Nội
Khi truyền thống hoà lẫn hiện đại
Khi phong cách Miền Nam #befor1970s mix Miền Bắc #after2000s
Khi những chiếc xích lô phố cổ tiến vào quán cafe cô Quyên...

Album Tags : #traditional #ceremony #hukstudio
Related Albums